Hopp til innholdet

Stavanger Søemandsforening

Stavanger Søemandsforening ble stiftet den 12 desember 1850.

Foreningens formål og oppgave er å virke til gagn for sjømannsstanden og skipsfarten, samt være et hyggelig samlingsted for sine medlemmer.

Foreningen ønsker nye medlemmer.

For nærmere informasjon om medlemskap kontakt vår sekretær Christian Christiansen