Hopp til innholdet

Hedersprisen

Styret i Stavanger Søemandsforening har vedtatt å tildele en Hederspris i form av diplom og Kr. 10.000,-

Hedersprisen deles ut årlig til en person eller til lag og organisasjoner innenfor foreningens geografiske virkeområde.

Året følger kalenderåret og tildelingen skal skje innen utgangen av januar året etter. Kriteriene for tildelingen skal henspeile på formålsparagrafene til Stavanger Søemandsforenings og Stiftelsen Stavanger Søemandsforenings Legater.

Kriteriene som skal legges til grunn for utvelgelse av kandidater skal være:

  • Kandidaten skal ha vist samfunnsengasjement og virket til gagn for skipsførerstanden og skipsfarten for øvrig.
  • Kandidaten skal ha medvirket til tiltak for å ivareta Stavanger og omengns sjøfartshistorie.
  • Kandidater som gjennom andre aktiviteter har bidradd til å videreføre foreningens og sjøfartens tradisjoner.
  • Kandidater som har utmerket seg i forbindelse med maritim utdanning.