Hopp til innholdet

Hedersprisen 2011

Til foreningens første tildeling av denne pris var det mange kandidater som oppfylte punktene i statuttene,
hvorav ett var:
Kandidaten skal ha medvirket til tiltak for å ivareta Stavanger og Omegns Sjøfartshistorie.

Forundringen var til dels stor i styret da det viste seg at kandidaten var fra Mjøndalen.
Men ved nærmere inngående gransking viste det seg at kandidaten oppfylte kravene, og vel så det.

Foreningens hederspris for året 2011 gikk til Harald Hamre

Harald Hamre har vist stort engasjement i å ivareta byens sjøfartshistorie og formidle denne videre til
de neste generasjoner både gjennom et levende museum, men også aktiviteten til museets to skip
Colin Archer’s «Wyveren» og Jakten «Anna av Sand», som har brakt kjennskap til Stavangers Sjøfartshistorie fra Balticum til Biscaya.

Harald Hamre (i midten) mottok Stavanger Søemandsforenings Hederspris under årets generalforsamling.
Hedersprisen ble overlevert av fungerende formann Jakob Berg (til høyre) og Stiftelsens formann Egil Svela.