Hopp til innholdet

Hedersprisen 2015

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2015 til Pål Svarte som elev på skoleskipet M/S Gann. I omtalen av eleven sier ledelsenpå skoleskipet følgende: Pål Svarte har oppnådd meget gode faglige resultater og ble en av skolens beste elever. Han er punktlig, arbeidsom og dedikert. Hans interesse for maritim virksomhet, både historisk og i sann tid, gikk etter hvert langt utover de krav som læreplanen setter for fagene. Han utmerket seg videre med særdeles gode holdninger både til fag, medelever og mannskapet for øvrig.

Prisen på kr. 10000,- og Diplom ble overrakt av, Formann Terje Langvik og Leif Helland (Repr. Stavanger Søemandsforenings Legater )

ombord på M/S Gann den 15. mars 2016.

På bilde sees fra venstre:
Leif Helland, Terje Langvik, Pål Svarte ( prisvinner), Kaptein Bernt Jarl Berge og Virksomhetsleder Ingvar Torsvik.