Hopp til innholdet

Hedersprisen 2016

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet å tildele prisen for 2016 til Amanda Eidesvik som har vært elev på skoleskipet M/S Gann 2015-2016. I omtalen av Amanda Eidesvik sier ledelsen på skoleskipet M/S Gann følgende: Amanda Eidesvik er en usedvanlig flott elev. Hun utmerker seg på de fleste områder og er alltid positiv. Hennes særdeles gode holdninger både til fag, medelever og de ansatte er et eksempel til etterfølgelse og inspirasjon. Spennet går fra å bruke fritiden sin til å dra på skipsbesøk til å utnytte undervisningstiden og opplæringsmulighetene hun har på skipet. Mesteparten av hennes tid går med til mange slags maritime aktiviteter.

På bilde sees fra venstre:
Formann i Stavanger Søemandsforenings Legater Egil A. Svela , Amanda Eidesvik ( prisvinner), Kaptein Bernt Jarl Berge og Formann Terje Langvik
Prisen ble overrakt Amanda Eidesvik om bord på skoleskipet M/S Gann tirsdag 14.2.2017.