Hopp til innholdet

Hedersprisen 2023

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet , på bakgrunn av avstemming blant faglederene på VG2 maritime fag. å tildele årets pris med kr. 10000,- til henholdsvis Marie Beate Hilde fra Rennesøy og Ola Pettersen fra Bodø. M/S «Gann» har 30 elever på VG 1 mekaniske fag. 30 elever på VG1 elektro og 75 elever på VG2 maritime fag. Det betyr at 75 elever hvert år går ut i næringen som lærlinger.

Prisene ble overrakt Marie Beate Hilde og Ola Pettersen onbord på M/S «Gann» torsdag den 9 mars 2023

Fra venstre: Prisvinnerne Marie Beate Hilde og Ola Pettersen. Repr. fra SSF og SSSFL Per Odsen, Sigurd Jansen og Kjell M Olsen