Hopp til innholdet

Hedersprisen 2024

Stavanger Søemandsforening deler hvert år ut en Hederspris. Prisen består av Diplom og en pengesum på kr.10.000.

Kriteriene som legges til grunn for tildeling av prisen er:

  • Kandidaten skal ha vist samfunnsengasjement og virket til gagn for skipsførerstanden og skipsfarten for øvrig
  • Kandidaten skal ha medvirket til tiltak for å ivareta Stavanger og omegns sjøfartshistorie
  • Kandidater som gjennom andre aktiviteter har bidradd til å videreføre foreningens og sjøfartens historie
  • Kandidater som har utmerket seg i forbindelse med maritim utdanning

Styret i Stavanger Søemandsforening har besluttet, på bakgrunn av avstemming blant fagledere på VG 2 maritime fag, å tildele årets pris med kr. 10.000 til henholdsvis Solveig S. Hauge fra Bremanger og Tobias Dåvøy Skår fra Toftøy i Øygarden.
M/S Gann har 30 elever på VG1 mekaniske fag, 30 elever på VG1 elektro og 75 elever på VG2 maritime fag.
Det betyr at 75 elever hvert år går ut i den maritime næringen som lærlinger.

Prisene ble i år overrakt Solveig S. Hauge og Tobias Dåvøy Skår om bord på M/S Gann torsdag den 14.mars 2024

Stavanger, 18.mars 2024.

……………..

Kjell M. Olsen

Formann