Hopp til innholdet

Shantygruppen

Sangen har alltid fulgt de seilende. Lystige sanger i godt lag under landligge, og mykere sanger preget av hjemlengsel og savn, sunget på frivakter under kryssing av endeløse havstrekninger.

Shanty sangen oppstod først og fremst som arbeidssang i den tiden hvor muskler var den eneste arbeidskraften tilgjengelig på skipene, og hvor felles manuell kraftinnsats var påkrevet for heising av seil, heving av ankre og andre oppgaver. Her var det viktig å oppmuntre, og her var det viktig å synkronisere. Slik oppstod den enkle men egenartede shanty sangen, styrt av en forsanger, fulgt opp av resten av ”gjengen” i felles sang for felles innsats!

Stavanger Søemandsforenings shanty gruppe er blitt et populært innslag i bybildet. Gruppen har gjennom tidene markert seg ved deltagelse i en rekke arrangementer så vel offentlige som private.

Shantygruppen har øvelse hver mandag i foreningens lokaler fra kl 1800

(Nye «Shantysangere» er hjertelig velkommen)

En CD med flere av våre shantier er til salgs ved Stavanger Sjøfartsmuseum.

Shantykoret kan hyres inn for å underholde ved størrre eller mindre tilstelninger.

Veilende priser
Næringsliv Fra kr 3500,-
Institusjoner Fra kr. 1000,-
Foreninger og private Kr. 2000.-

Tur Rosendal og Baroniet. – Vi overnattet på Rosendal Fjordhotell, hvor vi hadde vår opptreden på kaien i strålende solnedgang og til stor begeistring for hotellets gjester.