Hopp til innholdet

Stiftelsen

Stiftelsen Stavanger Søemandsforenings legater

Stiftelsen Stavanger Søemandsforenings Legater er en privat og selveiende stiftelse med formål å forvalte Stavanger Søemandsforenings legater som støtter veldedige og allmennyttige formål.
Herunder skal stiftelsen arbeide for støtte til omsorg, kultur og velferdstiltak for sjøfolk og deres etterlatte fra Stavanger og omegn. 
Videre kan det gis støtte til etter- og videreutdanning for sjøfolk og barn av sjøfolk, samt ivareta Stavanger og omegns sjøfartshistorie.

Alle opplysninger som fremkommer i søknadsskjemaet eller som vedlegg til dette, vil bli behandlet konfidensielt

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til:

Stavanger Søemandsforening
Nedre Strandgate 17/19
4005 Stavanger
Tlf: 51 52 55 50