Hopp til innholdet

Vår Historie

Stavangers historie er preget av oppgang- og nedgangstider. Vi befinner oss i 1800. De rike sildefiskene som fra begynnelsen av århundre hadde brakt oppsving og aktivitet til byen var mot 1850 årene på hell. Den økende eksporten av sild til markeder, i og utenfor landet, hadde krevd tilgang på skip. En, i stort grad, lokal finansiert flåte av mindre fraktskuter var bygget opp. Et utall skip var i fart langs norskekysten, Østersjøen, og drog så fjernt som til havner i Middelhavet, og videre inn i Svartehavet.

Fra slutten av 1860 tallet og utover i 1870 årene hadde skipsvirksomheten sitt største omfang og betydning for Stavanger. Det ble etter hvert behov for større skip som kunne betjene fjerne markeder. Tonnasjen ble tredoblet i tiden fra 1860-1875, og 3-4000 sjømenn fra byen og distriktene omkring hentet her sitt levebrød og sine inntekter. Mot 1880 hadde Stavanger landets nest største seilskipsflåte.

Søemands-forening

Under denne tittelen hadde Stavanger Amtstidende den 9. desember 1850 følgende annonse: Da det i lengre tid har vært omtalt det Ønskelige i at det her i Stavanger ligesom på forskjellige andre Steder i Landet, måtte blive stiftet en Søemands-Forening så innbydes herved de Skippere som interesserer sig for Sagen, at møde i Bager Enochsens nye Hus ved Torvet, Torsdag den 12. Ds., Kl. 2 Ettermiddag.

På møtet tegnet det seg 37 skipsførere, Stavanger Søemandsforening var etablert!

Foreningen markerte seg allerede fra starten av ved å engasjere seg i en rekke saker relatert til næringen. Oppførelse av fyr og sjømerker langs Jæren kyst. Praktiske nye måleinnredninger for vekt av sild. Opprettelsen av en ”Assurance Forening” for tegning av assuranse mot tap av klær og effekter ved uhell og skipsforlis, og man etablerte også en: ”Undestøttelseskasse for Sømænds Efterladte”.

Ansvar for skip og last ligger sterkt hos de seilende. Disse, og de sosiale ideale, reflekteres i foreningens engasjement på et tidspunkt i historien hvor storsamfunnets byråkrati ennå ikke var tilstrekkelig sosialt utviklet. Det er vimpelsmell over den første paragraf i foreningens lover: ”at udvikle Søfartens og Søemandstandens Interesser gjennom Udbredelse af alle til Søemandvidenskabens påkrevede Kundskaper, hæve Standens Værdighet og Rettigheder i Samfundet”.

Sjømannshjemmet

Det ble en stor sosial oppgave å etablere et sjømannshjem. Hjemmet sto ferdig i 1879. Foreningen ble ansvarlig for driften av et hjem ”hvor gamle og trængende Søfolk af alle Klasser kunne finde en Fribolig i deres Alderdom”. Stavanger Søemandsforening har igjennom tidene vært kontinuerlig engasjert i utvidelse og forbedringer av dette bo tilbudet. Et nytt stort bygg med 28 leiligheter sto klar for innflytting i 1937 og var i drift frem til 2005.

Gjennom slekters gang har tidene forandret seg. Storsamfunnet har etter hvert tatt over oppgavene med å trygge levevilkårene for alle landets borgere. Sett i perspektiv er forandringene kolossale sett fra året 1850 og frem til i dag. Det er med stolthet vi kan se tilbake på våre medlemmers virke gjennom tidene, for bedre levevilkår og en sunnere, konkurransedyktig næring!

Bilde av Jarle Vines


Jubileumsåret 2010

Foreningens styre i jubileumsåret 2010

Styret bestod av:

Formann: Jakob Berg
Nestformann: Terje Langvik.

Styremedlemmer:
Carl Aarrestad
Hagbart Sandberg
Tauler Sigmundsen
Kjell Bjerga

Varamann 1: Laurits Bjelland
Varamann 2: Per Oddsen
Varamann 3: Marthon Ferkingstad
Sekretær: Svein Zetlitz